บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ
ไปส่ง-รับกลับ, ค้างคืน

OUR SERVICE

Sedan gtype 1,500 THB (8 hour)

Oil (5 THB/km) Overtime (150 THB/h) Night fee (100 THB/h) Time 00:00-05.00

Van type 2,000 THB (10 hour)

Oil (5 THB/km) Overtime (150 THB/h) Night fee (100 THB/h) Time 00:00-05.00

Transfer Service For Executive and Staff

รถยนต์มีคุณภาพ

รถทุกคันผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ขับขี่ปลอดภัย และสะอาด

พนักงานสุภาพ

พนักงานขับรถทุกคนสุภาพ ขับขี่ปลอดภัยและชำนาญเส้นทาง

บริการลูกค้าทุกระดับ

บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ และเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น

"รถยนต์มาตรฐาน ราคายุติธรรม บริการประทับใจ"