บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ
ไปส่ง-รับกลับ, ค้างคืน

OUR SERVICE

ドライバーを持つ車サービス セダンgtype 1500 THB(8時間) オイル(THB/5km) 残業(150のTHB/h) 夜の料金(100のTHB/h)時間00:00-05.00 バンタイプ2,000 THB (10時間) オイル(THB/5km) 残業(150のTHB/h) 夜の料金(100のTHB/h)時間00:00-05.0

Transfer Service For Executive and Staff

รถยนต์มีคุณภาพ

รถทุกคันผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ขับขี่ปลอดภัย และสะอาด

พนักงานสุภาพ

พนักงานขับรถทุกคนสุภาพ ขับขี่ปลอดภัยและชำนาญเส้นทาง

บริการลูกค้าทุกระดับ

บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ และเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น

"รถยนต์มาตรฐาน ราคายุติธรรม บริการประทับใจ"